top of page

ORGANISATIE

Vitaliteit en veerkracht

binnen onze organisatie.

The Benefits of Corporate Wellbeing Programs
Video afspelen

WHY

Bedrijven die investeren in het welzijn van hun werknemers helpen een omgeving te scheppen waarin zij zich goed voelen. Hoe positiever mensen zijn over hun job, hoe meer enthousiasme, succes, energie en toegewijding zij hebben. Zij zijn ook veel productiever. 


Als bedrijf moeten mentale vitaliteit en fysieke dynamiek daarom cruciale onderdelen zijn in je beleid.

Een investering die de moeite waard is

 

In het huidige economische klimaat, waarin budgetten onder druk staan en bekwame profielen schaars zijn op de arbeidsmarkt, staan bedrijven voor grote uitdagingen. Een optimale productiviteit is dus noodzakelijk op onze concurrerende markt. Om aan de steeds toenemende vraag te kunnen voldoen, moeten de werknemers snel, beschikbaar, flexibel, creatief en volhardend zijn. Daarom moeten zij elke dan opnieuw vol energie, vitaliteit en veerkracht zitten.

 
Je goed voelen op het werk 

 

Het is bewezen dat hoe meer energie je werknemers hebben, hoe groter hun mentale veerkracht is, en dus hoe beter zij beschermd zijn tegen stress en ziekte. Wie zijn werk leuk vindt, leert meer, werkt langer en wordt minder vaak ziek. Door te investeren in de geestelijke en lichamelijke gezondheid - dus in het welzijn van je werknemers - daalt het absenteïsme, terwijl de arbeidstevredenheid en de productiviteit toenemen. Let’s Build with Joy! 

Maak je bedrijf Future-Proof !

Elke investering in het welzijn van de werknemers is economisch rendabel volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. 


Om je vitaliteits- en welzijnsbeleid in je bedrijfscultuur te integreren, is het belangrijk om na te denken over het doel van het beleid: 

 

 

 • Wat willen wij bereiken?

 • Wat wordt er verwacht?

 • Wat hebben de medewerkers nodig?

Luisteren naar de werknemers

Harvard Business Review heeft bijna 20.000 werknemers over de hele wereld ondervraagd over hun ervaring op de werkplek. Uit dit onderzoek bleek dat de beste werkgevers diegenen zijn die kunnen inspelen op de behoeften van hun werknemers, wat leidt tot meer betrokken, productieve en tevreden teams. Er zijn 4 grote energie pijlers die ons voeden en onze capaciteit op de werkplek en daarbuiten vergroten:  

De 4 energie pijlers

Dit wordt elke dag opnieuw vernieuwd door een goede slaap, en overdag door rust, activiteit en goede voeding. 

EMOTIONELE ENERGIE

Dit halen we uit waardering, maar ook uit plezier, voldoening, veiligheid en vertrouwen.

Deze energie wordt vernieuwd door je te kunnen concentreren, bijvoorbeeld door grenzen te stellen of door een werk zonder onderbrekingen te kunnen uitvoeren. 

Dit wordt aangewakkerd door een gevoel van zinvol werk en de perceptie dat je iets kan bij dragen aan het bedrijf en dat je ziet weet je het doet. 

MOTIVATIONELE ENERGIE

FYSIEKE ENERGIE

MENTALE ENERGIE

Wat kan je concreet doen?

 

De initiatieven in het kader van het vitaliteitsprogramma houden rekening met deze vier energiepijlers. Zo kan je beginnen met de eerste pijler, bijv. de fysieke pijler, omdat het soms gemakkelijker lijkt om er aan te beginnen, en dan verdergaan met de andere drie.  


Het is raadzaam elk initiatief in een bredere context te plaatsen om het effect ervan te vergroten. Daarnaast is het ook belangrijk dat de algemene aanpak van het programma in elke fase wordt meegedeeld. Op die manier kan iedereen in de organisatie het algemene doel voor ogen houden en zien wat ze eraan kan hebben. Zo krijg je een brede steun voor het programma, wat actief bijdraagt tot het succes ervan. 

In de rubriek Tools vind je enkele goede partners die je kunnen helpen bij je inspanningen om het welzijn in bedrijven te verbeteren. Er zijn bovendien ook veel professionals die je kunnen helpen en je projecten in goede banen kunnen leiden. Neem contact met hen op! 

01

METEN

Er zijn wettelijke verplichtingen van kracht geworden om psychosociale risico's te meten.  Gebruik deze resultaten als uitgangspunt. Maar denk er ook aan dat een afzonderlijke analyse van het risico op stress op het werk ook interessant kan zijn. Zo kan je de oorzaken van de stress in kaart brengen en krijg je een beter zicht op de moeilijkheden die je werknemers ondervinden. 

 • Wat is het energie niveau van de medewerkers?

 • Wat zijn energieboosters en energievreters voor de collega’s? 

 • Wat geeft hen stress?

 • Is er voldoende steun om hun job te kunnen doen?

 • Hoeveel mensen hebben het gevoel tegen hun grens aan te lopen?

 • Waar hebben collega’s behoefte aan? 

 • Hoe kunnen wij als werkgever bijdragen tot het welzijn op het werk? 

02

JE CONCEPT DEFINIËREN

 • Wat willen we bereiken?

 • Welke indicator gebruiken we hiervoor?

 • Welke middelen moeten hiervoor worden ingezet?

 • Welke timing geven we onszelf?

 • Hoe spreiden we dit in de tijd?

 • Naast het preventieve, wat doen we met het curatieve en de re-integratie na een periode van arbeidsongeschiktheid?

 • Wie kan ons hierbij ondersteunen? Welke partners bestaan er op de markt?

03

EEN ACTIEPLAN UITWERKEN
EN UITVOEREN

Het is heel belangrijk om tijdens deze 3 stappen te blijven communiceren en steun op te bouwen voor het programma. Denk na over de "branding" van je programma of actieplan voor het welzijn van de werknemers. 

 • Zijn we hier klaar voor, zo niet wat doen we eerst?

 • Wie zijn onze stakeholders?

 • Welke zijn de verschillende doelgroepen?

bottom of page