Vitaliteit en veerkracht

in mijn team.

HOW

Je merkt een recurrente verandering in het gedrag van een teamlid of je maakt je zorgen voor één van de teamleden?Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor zowel stresspreventie als stresshantering binnen het team.

Men onderscheidt vier vormen van preventie:

  1. De primaire preventie

  2. De secundaire preventie

  3. De tertiaire preventie

  4. De re-integratie

Welke rol kan jij, als manager spelen in welke vorm van preventie?

Aandacht hebben voor stress op het werk maakt dan ook integraal deel van het leidinggeven.  

Hoe kan jij bijdragen tot de verschillende vormen van preventie:

https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/tools-en-voorbeelden/ehbbo-zakboekje

De primaire preventie:
Hoe kan jij ervoor zorgen dat jouw teamleden enthousiast

blijven en dat er voldoende vitaliteit is op de werkvloer?

Om beter te kunnen verstaan wat er leeft bij het team, kan het handig zijn dat een manager ook eerst even voor zich zelf stilstaat bij zijn stress en bronnen van stress.

Dit zal toelaten om gemakkelijker alert te zijn voor signalen van stress bij medewerkers.

Vervolgens is het van belang om dit bespreekbaar te maken. Het doorbreken van dat taboe laat pas toe om aan stresspreventie of stresshantering te doen. In dialoog zal het teamlid zich vrij voelen om aan te geven wat er speelt en kan er samen gekeken worden naar het gevolg dat daar het best aan gegeven wordt. Voor de leidinggevende is het op dat moment essentieel om eerst te luisteren zonder enig oordeel. Stel open vragen. Durf ook naar gevoelens polsen.
Laat gerust stiltes toe. Vertragen is hier de boodschap.

Vervolgens kunnen er samen concrete acties genomen worden rond werklast, werkverdeling, prioriteiten of mogelijks kan er samen met HR gekeken worden naar wat een andere oplossing kan zijn.

Als leidinggevende heb je er ook baat bij om je leiderschapsstijl in vraag te stellen; wat kan jij doen om bronnen van stress weg te nemen bij jouw team bv?

  • Zijn mijn verwachtingen duidelijk voor de teamleden?

  • Is er extra overleg nodig?

  • Geef ik voldoende feedback?

  • Wat hebben mijn teamleden nodig om beter te kunnen werken?

Er bestaan heel wat opleidingen rond leiderschap. Dit kan gaan om training in bijvoorbeeld gespreksvoering om in goed overleg met medewerkers tot afspraken te komen. Het kan meer specifiek gaan om trainingen in het herkennen van stress en hoe ermee omgaan. Daarnaast kunnen vormen van intervisie en andere uitwisselings- en reflectiemethodieken waarbij leidinggevende onderling hun omgaan met medewerkers bespreekbaar maken zeer waardevol zijn.

Neem dit zeker op met uw HR contactpersoon.