top of page

MIJN WELZIJN,
MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

We zijn allen samen verantwoordelijk voor een beter welzijn op de werkvloer.

“We are architects of our own destiny” (Einstein).

Wees je bewust van je welzijn

Wij zijn verantwoordelijk om ons energieniveau op peil te houden en waakzaam te zijn voor de signalen die ons eigen lichaam geeft. Het klopt dat er moed voor nodig is om te erkennen dat de situatie onhoudbaar is geworden, omdat er te veel te doen is. Velen voelen zich beschaamd en soms zelfs schuldig. Maar het laat zien dat ze elkaar kennen, respect hebben voor hun team en de moed hebben om een dialoog met hun lijnmanager aan te gaan. Het is van cruciaal belang het gesprek aan te gaan om te voorkomen dat je te ver gaat en ziek wordt. 

De rol van de manager


Het management is verantwoordelijk voor stressbeheer en -preventie op het werk. Daarom is het belangrijk om de gezondheid van de werknemers in het oog te houden en de dialoog aan te gaan. Structurele oplossingen kunnen soms snel worden ingevoerd. Beschikbaar zijn voor je teamleden en samen kunnen praten over de oorzaken van stress is al een eerste stap naar een oplossing. 

Aandacht voor de collega's

Als werknemers kunnen we ook onze collega's helpen die met deze moeilijkheden te kampen hebben. Sociale steun is zeer belangrijk tegen stress op het werk. Wanneer wij bij onze collega's bepaalde steeds terugkerende veranderingen waarnemen, zoals concentratieproblemen, stemmingswisselingen, cynisme, negativisme, verhoogde kwetsbaarheid, enz. kunnen wij hen helpen hiermee om te gaan. Het is dan ook aan ons om hierover met de betrokken collega te praten.

 
Een goede raad: leg aan de betrokkene uit dat hij zijn problemen niet voor zichzelf moet houden, maar dat hij erover moet praten met een vriend, collega, leidinggevende, personeelsdienst of iemand die hij vertrouwt. Laten we samen het taboe rond overwerk en burn-out doorbreken. 

En op politiek niveau?

De Belgische regering werkt ook aan een beleid voor meer welzijn op de werkplek, want de kosten van langdurig verzuim waren in 2017 - voor het eerst - hoger dan de kosten van werkloosheid. 

bottom of page