top of page

LEGAL UPDATE

Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out

Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk (binnen de ondernemingen) goedgekeurd.

Dit besluit is het gevolg van het initiatief van de sociale partners dat tot stand kwam in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018.

Een werkgever van de privésector of een paritair comité kan een subsidieaanvraag indienen ter ondersteuning van pilootprojecten die een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de primaire preventie van psychosociale risico’s en burn-out in het bijzonder.

Het moet gaan om acties van collectieve aard die kunnen bestaan uit begeleiding bij het bepalen, toepassen en evalueren van preventiemaatregelen, een onderzoeksproject of de ontwikkeling van preventie- of interventietools.

In 2018 kunnen de projecten worden ingediend vanaf 1 juli 2018 tot 15 september 2018 en worden ze uitgevoerd vanaf 15 december 2018 tot uiterlijk 14 december 2019.

Meer concrete informatie over de voorwaarden, de procedure, de rechtsgrond en de toegang tot het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de NAR: 

Burn-out Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk – Wat? 

bottom of page