top of page
Image by You X Ventures

DID YOU KNOW?

Arbeiders hebben meeste kans op burn-out (De Standaard)

 

Sleutel tot succesvolle re-integratie (Vacature.com (KUL))

 

Succesvolle re-integratie: focus op individu en op organisatie (Vacature.com (UG))

 

Een Zakboekje voor medewerkers, teams, leidinggevenden & organisaties geconfronteerd met burn-out.

Met dit Zakboekje willen de auteurs niet alleen de re-integratie van medewerkers geconfronteerd met burn-out bevorderen, maar ook handvatten aanreiken om op een proactieve en preventieve manier het welzijn op het werk te verhogen.

Meer energie door meer beweging? (De standaard.be)

 

Gezond leven?

Beperk stilzitten en beweeg. In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af.

 

Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer.

 

Gezondheidsexperts over heel de wereld beslisten om de aandoeningen burn-out en videogameverslaving toe te voegen aan de internationale ziekteclassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). (de standaard.be)

FACTS & FIGURES

Het aantal werknemers met een risico op burn-out is gestegen van 10% in 2014 tot 17% in 2017.

12,6 dagen

Werknemers waren vorig jaar gemiddeld 12,6 dagen afwezig

door ziekte. Dat zijn drie dagen meer dan in 2008. 

Vooral het aantal werknemers dat langer dan een maand

(en minder dan een jaar) thuis zit, piekt.

Voor VBA en haar leden is het mentaal welzijn van de medewerkers een essentiële zaak. Om samen bij te dragen tot meer veerkracht in de bouwsector werd de welzijnscampagne Buildwithjoy opgericht. Meer dan ooit moeten we nu samen de handen in elkaar slaan voor een beter welzijn…

 

Bekijk de recente cijfers hier van de KUL en Securex.

Uit een onderzoek van Ziekenfonds Partena bleek in februari dit jaar al dat 7 op de 10 Vlamingen hun mentale veerkracht op of bijna op is. Maar liefst 55% flirt met de gevarenzone en 13% bevindt zich in de gevarenzone voor burn-out en oververmoeidheid.

 

Er wordt dus verwacht dat de cijfers alleen nog maar gaan blijven stijgen.

De top 5 van zaken waar we stress van krijgen zijn het werk, gevolgd door het verkeer, geld, gezondheid en sociale verplichtingen.

De kosten van arbeidsongeschiktheid worden geschat door de RIZIV op 7,1 miljard euro in 2017. En onder de 400.000 mensen die in dit verband werden vergoed, was ongeveer 7% het gevolg van burn-out, of 28.000 mensen, en 15% vanwege een depressie. (Le soir, 01/2018).

10% in 2014 tot 17% in 2017

Het aantal werknemers met een risico op burn-out is gestegen van 10% in 2014 tot 17% in 2017.

Volgens de Securex-enquête zijn werknemers die 40 jaar oud zijn en voltijds werken het meest blootgesteld. Ze ervaren overmatige stress op het werk in combinatie met druk vanuit de privésfeer (jonge kinderen te beheren, etc.). Statistieken tonen ook aan dat 18% van de voltijds werknemers risico lopen in vergelijking met 13% bij de deeltijdse werknemers. Aan de kant van leeftijdspiramidezijde loopt 19% van de jongeren onder de 35 risico, 23% van de 35 en 39-ers en 14% van de 40-plussers. 


Dit is een probleem, zegt Securex, omdat dit groepen treft van werknemers waarvan wordt verwacht dat ze langer zullen moeten werken. (Echo 01/2018)

SUBSIDIES

Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out

Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk (binnen de ondernemingen) goedgekeurd.

Dit besluit is het gevolg van het initiatief van de sociale partners dat tot stand kwam in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018.

Een werkgever van de privésector of een paritair comité kan een subsidieaanvraag indienen ter ondersteuning van pilootprojecten die een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de primaire preventie van psychosociale risico’s en burn-out in het bijzonder.

Het moet gaan om acties van collectieve aard die kunnen bestaan uit begeleiding bij het bepalen, toepassen en evalueren van preventiemaatregelen, een onderzoeksproject of de ontwikkeling van preventie- of interventietools.

In 2018 kunnen de projecten worden ingediend vanaf 1 juli 2018 tot 15 september 2018 en worden ze uitgevoerd vanaf 15 december 2018 tot uiterlijk 14 december 2019.

Meer concrete informatie over de voorwaarden, de procedure, de rechtsgrond en de toegang tot het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de NAR: 

Burn-out Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk – Wat? 

bottom of page