top of page

De rol van de leider …. 

Crisis of geen crisis, de rol van de manager kenmerkt zich door het creëren van een veilige ruimte waarbinnen mensen samen werken aan de toekomst van de organisatie. Een gezonde, veilige ruimte vraagt van de manager dat hij in staat is tot het voeren van een dialoog, zodat een proces van zinvolheid, betrokkenheid en samenhang tussen teamleden op gang kan komen.

Maar hoe moet dat juist gebeuren in corona-tijden?

bottom of page