top of page

VITALITEIT

Bevlogenheid + Energie = Vitaliteit

Bevlogenheid

Het eerste aspect van vitaliteit heeft te maken met bevlogenheid. Bevlogenheid wordt ook wel de tegenhanger van burn-out genoemd. Terwijl mensen die aan burn-out lijden vaak moe en cynisch zijn, zijn bevlogen mensen enthousiast en gedreven. Het gaat hier dus vooral over de houding die je tegenover je werk hebt. 


Deze houding wordt mede bepaald door de 'match' die je hebt met je werk. Werk je op een plek die niet goed aansluit bij je talenten, dan zal je cynischer worden over je werk. Maar als je de kans krijgt om je talenten te gebruiken, zal je veel gemotiveerder zijn. Bovendien kan je houding tegenover je werk beïnvloed worden door je energie. Als je systematisch uitgeput bent, zal je soms cynisch worden over je eigen prestaties en het belang van het werk dat je doet. 


Energie

Voldoende energie hebben om je werk te doen. Daar begint het allemaal mee. We onderscheiden bronnen van energie en energievreters. 


Energiebronnen: hier halen we de energie deels uit bezigheden waar we ons prettig bij voelen. Maar energie is ook een fysieke bron. Als je op je eten let, goed slaapt en regelmatig beweegt, heeft dat een positief effect op je energieniveau.  


Energievreters: er zijn verschillende aspecten van het werk die aan onze energie vreten. Denk hierbij denken aan een hoge werkdruk, krappe deadlines, slechte managers, slechte onderlinge relaties, enz. Dus alles wat niet direct met het werk te maken heeft, maar bijna onvermijdelijk bij het werk in het bedrijf komt kijken. De uitdaging is om het evenwicht te bewaren tussen de energiebronnen en de energievreters; ook al is dit een moeilijk evenwicht, omdat het regelmatig ondermijnd wordt. 


Bevlogenheid + Energie = Vitaliteit


Onder vitaliteit verstaan we een combinatie van bevlogenheid en energie. Als je een job hebt waarbij je je betrokken voelt en waarin je je talenten kan gebruiken, geeft dat je energie. Merk op dat bevlogen mensen ook in werk kunnen 'verzuipen' als ze niet genoeg aandacht besteden aan hun energiebalans. Het is dus cruciaal om aandacht te besteden aan beide aspecten van vitaliteit. 

bottom of page