top of page

VEERKRACHT

Veerkracht is je vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en stress.
Je bent in staat om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: ‘terug of op te veren’. Veerkrachtig zijn is een waardevolle eigenschap, want het helpt je om proactief te zijn in veranderende omstandigheden en om succesvol de regie in jouw werk en loopbaan te houden.

Wat kenmerkt veerkrachtige mensen?


Je krijgt (plotseling) je ontslag, je baas geeft je tijdens een vergadering onverwacht felle kritiek of een belangrijke klant deelt je mee dat hij overstapt naar een concurrent van je. Op je werk word je iedere dag geconfronteerd met kleine en grote problemen, uitdagingen en werkdruk. Mensen reageren verschillend wanneer hen zoiets overkomt. Sommige mensen ervaren dergelijke moeilijke situaties als een bedreiging en zijn meteen uit het veld geslagen. Gevoelens van machteloosheid en stress nemen de overhand, omdat ze het idee hebben dat hun handelingsmogelijkheden om iets aan de situatie te doen tekortschieten. Ze vertonen (ineffectief) gedrag als: 

 

  • berusting in hun lot, geen verzet tonen

  • passiviteit, depressiviteit en bedroefdheid 

  • klagen, mopperen en zeuren

  • de weg kwijt zijn, verwardheid

Veerkrachtige mensen laten daarentegen ander - effectiever - gedrag zien wanneer zij te maken hebben met tegenslagen en veranderingen. Ze:
 

  • accepteren de omstandigheden waarop ze geen vat hebben

  • bedenken oplossingen voor datgene wat ze wél kunnen beïnvloeden

  • halen kracht uit zichzelf en uit hun omgeving  

  • trekken lessen uit het gebeuren en nemen dit mee in hun oplossing voor de situatie

Dat wil niet zeggen dat veerkrachtige mensen nooit gevoelens van wanhoop of teleurstelling kennen. Zij hebben deze gevoelens net zo goed, maar ze weten dat deze gevoelens deel uitmaken van een (verwerkings) proces en tijdelijk zijn. Ze kunnen ermee dealen. Ze blijven dus positief, sterk en toekomstgericht.
 


Het goede nieuws is dat je veerkracht kan trainen en ontwikkelen. Dit is dan ook de focus van het boek van Elke Geraerts “Mentaal kapitaal”.


“Veerkracht, het vermogen om terug te veren als het leven ons neerdrukt, bepaalt hoe goed we een crisis doorstaan. Veerkracht laat je toe om terug te springen als een kaatsbal wanneer het leven je als een baksteen laat vallen.”

bottom of page