top of page

BURN-OUT vs DEPRESSIE

Gelijkaardige symptomen, andere oorzaken. burn-out versus depressie.

De oorzaken onderscheiden

 

Geven de symptomen nog geen doorslag over een burn-out of depressie, dan doet de oorzaak dat wel.
Depressie en burn-out zijn twee verschillende problemen: terwijl iemand met een depressie kampt met een gebrek aan levenslust, is een burn-out te wijten aan een storing van de energiehuishouding.

De burn-out


Bij een burn-out vormt het werk vaak de bron van de overbelasting. Wanneer de overbelasting, die meestal gepaard gaat met hoge stress, langdurig en aanhoudend is, kan dit leiden tot een burn-out. Het werk is vaak de hoofdoorzaak, maar zelden de enige oorzaak. Ook aspecten uit het privéleven, zoals hobby’s en gezin kunnen ertoe bijdragen.

De depressie


Bij een depressie is het werk maar één van de vele mogelijke oorzaken. Het is een samenspel van psychische, sociale, medische, hormonale en erfelijke factoren. Ingrijpende levensveranderingen, bepaalde geneesmiddelen, (het gebrek aan) steun van de omgeving, erfelijke aanleg … Al die aspecten kunnen, in meer of mindere mate, aanleiding geven tot een depressie.


(https://www.mensura.be/nl/blog/hoe-onderscheidt-u-burn-out-van-een-depressie)

bottom of page