UW VERANTWOORDELIJKHEID?

We zijn allen samen verantwoordelijk voor een beter welzijn op de werkvloer.

“We are architects of our own destiny” (Einstein).

We zijn verantwoordelijk om ons energieniveau op peil te houden en alert te zijn voor de signalen van ons eigen lichaam. Het vraagt altijd moed om aan te geven wanneer het teveel wordt . Men voelt zich beschaamd en soms zelfs schuldig. Toch getuigt dit van zelfkennis, zelf respect, respect voor het team en van moed om dat dialoog aan te gaan met bv. de lijn manager.  Het is toch sterk aangeraden om dit te bespreken  om te vermijden dat het te ver komt en tot ziekte leidt.


Als medewerker kunnen we ook onze collega’s bijstaan die het mogelijks wat moeilijker hebben.  Sociale ondersteuning is een belangrijke buffer tegen werkstress. Wanneer we bepaalde recurrente veranderingen observeren bij onze collega’s zoals concentratiestoornissen, wisselend humeur, cynisme, negativisme,  grotere kwetsbaarheid of andere …. is het ook aan ons om dat even met die collega aan te kaarten en om er over te praten.
 

Adviseer die persoon om er niet mee te blijven zitten, maar wel er over te praten met een vriend, een collega, de leidinggevende, met HR of een vertrouwenspersoon. Laat ons samen het taboe rond overspanning en uitputting doorbreken.
 

Het management is verantwoordelijk voor de stress hantering en stress preventie op het werk.
Dus oog hebben voor de gezondheidstoestand van de medewerkers en de dialoog aangaan is essentieel.
Mogelijks zijn er echt structurele zaken die snel kunnen aangepast worden. Beschikbaar zijn voor de teamleden en de oorzaken van stress bespreekbaar maken is een eerste stap naar een oplossing.

 

Ook de overheid werkt aan een beleid om dit meer en meer op te vangen gezien de kost van de langdurige afwezigheden in 2017 voor de eerst maal hoger ligt dan de kosten verbonden aan de werkloosheid

(cfr. Werkbaar Wendbaar Werk http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45370)