ORGANISATIE

Vitaliteit en veerkracht

binnen onze organisatie.

WHY

Bedrijven die investeren in het welzijn van hun medewerkers dragen bij tot een omgeving waar de medewerkers zich goed voelen. Mensen die zich goed voelen op hun werk zijn enthousiaster, performanter, energieker en getuigen van een groter engagement. Ze verhogen duidelijk de productiviteit.

Als organisatie is mentale en fysieke vitaliteit een cruciaal element in uw beleid. Zeker vandaag waar budgetten steeds meer onder druk staan en waar de arbeidsmarkt zeer schaars is voor bekwame profielen. Ondernemingen staan voor grote uitdagingen. Een optimale productiviteit is noodzakelijk in onze competitieve markt. Om aan de vraag te voldoen is snelheid, beschikbaarheid, flexibiliteit, creativiteit en doorzetting vereist bij de medewerkers… en juist dat vraagt energie, vitaliteit en veerkracht.

Sta hier even bij stil … Hoe voel jij je …

 • na een mooie prestatie te hebben neergezet waar jezelf trots op bent?

 • na erkenning te krijgen voor je werk?

 • wanneer je een moeilijk dossier ononderbroken hebt kunnen afwerken?

 • wanneer je een technische oplossing hebt kunnen uitwerken om de klant verder te helpen?

 • wanneer je een leuk en interessante teamevent hebt bijgewoond?

 • nadat je bent gaan joggen met collega’s bv. ?

Ontspanning en voldoening zijn energieboosters en dragen tegelijkertijd bij tot mentale rust.

 

Het is bewezen dat hoe energieker je bent, hoe groter jouw mentale veerkracht is en bij gevolg bescherm je jezelf beter tegen stress en ziekte. Wie plezier heeft in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek. Door te investeren in mentale en fysieke gezondheid wordt het absenteïsme verlaagd en werkplezier en productiviteit verhoogd. Let’s Build with Joy!

Maak je bedrijf Future-Proof !

Elke investering in het welzijn van medewerkers is economisch rendabel, dat is ook het vertrekpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Opdat uw vitaliteits-en welzijnsbeleid geïntegreerd wordt in uw organisatie is het belangrijk om stil te staan bij het doel er van voor jouw organisatie.

 

 • Wat willen wij bereiken?

 • Wat wordt er verwacht?

 • Wat hebben de medewerkers nodig?

Harvard Business Review ondervroeg bijna 20.000 werknemers over de hele wereld met vragen over hun ervaringen op de werkplek. Hun onderzoek wees uit dat de betere werkgevers diegenen zijn die aan de behoeften van hun werknemers kunnen voldoen met het gevolg dat de werknemers meer betrokken, productiever en tevreden zijn. Er zijn 4 belangrijke energiebronnen die ons van brandstof voorzien en onze capaciteit op de werkplek en daarbuiten vergroten:

("The Human Era @ Work: Findings from the Energy Project and Harvard Business Review.")

vernieuwen we door middel van een goede nachtrust, overdag momenten van rust te kunnen inbouwen, beweging en gepaste voeding.

EMOTIONELE ENERGIE

volgt uit waardering, uit  gevoelens van plezier, tevredenheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwen.

wordt vernieuwd door zich te kunnen focussen bv,  grenzen te stellen of  aan één zaak ononderbroken kunnen doorwerken.

wordt gevoed door het gevoel zinvol werk te doen, de perceptie te hebben tot iets bij te dragen en in te zien waarom je dit doet.

MOTIVATIONELE ENERGIE

FYSIEKE ENERGIE

MENTALE ENERGIE

Initiatieven rond vitaliteitsprogramma’s gaan bewust om met de 4 pijlers. Mogelijks start men met een eerst pijler bv de fysieke pijler omdat die wat laagdrempeliger is. Elk initiatief wordt best gekaderd in een bredere context om de impact ervan te verhogen. Belangrijk hierbij is om goed te communiceren over de globale aanpak van het programma en dit in elke fase. Zo kan iedereen binnen de organisatie goed voor ogen houden wat het doel is en “what’s in it for me?”. Op die manier wordt er een breed draagvlak gecreëerd en dat draagt uiteraard bij tot het succes van het programma. 

01

HET METEN

Vandaag zijn er sowieso wettelijke verplichtingen rond het meten van de psychosociale risico’s. Gebruik de output er van als startpunt. Daarnaast kan het ook interessant zijn om een aparte stress risico analyse te doen. Dit laat toe om de ervaren bronnen van stress in kaart te brengen en biedt een beter zicht op de pijnpunten met betrekking tot stress.

 • Wat is het energie niveau van de medewerkers?

 • Wat zijn energieboosters en energievreters voor de collega’s? 

 • Wat geeft hen stress?

 • Is er voldoende steun om hun job te kunnen doen?

 • Hoeveel mensen hebben het gevoel tegen hun grens aan te lopen?

 • Waar hebben collega’s behoefte aan? 

 • Hoe kunnen wij als werkgever bijdragen tot het welzijn op het werk? 

02

HET BEPALEN VAN UW CONCEPT

 • Wat willen we bereiken?

 • Welke indicator gebruiken we hiervoor?

 • Welke middelen moeten hiervoor worden ingezet?

 • Welke timing geven we onszelf?

 • Hoe spreiden we dit in de tijd?

 • Naast het preventieve, wat doen we met het curatieve en de re-integratie na een periode van arbeidsongeschiktheid?

 • Wie kan ons hierbij ondersteunen? Welke partners bestaan er op de markt?

03

HET UITWERKEN VAN EEN ACTIEPLAN EN DE UITROL ER VAN

 • Zijn we hier klaar voor, zo niet wat doen we eerst?

 • Wie zijn onze stakeholders?

 • Welke zijn de verschillende doelgroepen?

Doorheen deze 3 stappen is het essentieel om te blijven communiceren en het draagvlak van het programma te verruimen. Denk aan de “branding” van uw programma of actieplan.